Érkezés dátuma
Elutazás dátuma
Vendégek száma 2 Felnőttek - 0 Gyermekek
Szobák száma
Szoba 1
Felnőttek száma
Gyerekek száma
Szoba 2
Felnőttek száma
Gyerekek száma
Szoba 3
Felnőttek száma
Gyerekek száma
Szoba 4
Felnőttek száma
Gyerekek száma

Privacy policy

Privacy policy

Mi az értesítés célja?
Ezen az oldalon az oldalt konzultáló felhasználók személyes adatai kezelési módjának leírása található. Egy olyan tájékoztatóról van szó, melyet a Személyes adatok védelméről szóló EU 2016/679 rendelet sz. törvényerejű rendelet 13. cikke értelmében azok is megkapnak, akik a Hotel Orizzonte weboldal szolgáltatásaival kapcsolatba kerülnek, mely szolgáltatások telematikus úton az alábbi címről érhetők el: http://https://www.horizzonte.com.

Az adatkezelés jogosultja
Ezen weboldal konzultációját követően lehetőség van az azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó adatok kezelésére. Az adatok kezelésének jogosultja: Hotel Orizzonte
Hotel Orizzonte
E-mail: hotelorizzonte@email.it

Az Adatkezelés helye
Ezen weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos kezelések helye a Hotel Orizzonte és az adatok kezelését kizárólag az arra felhatalmazott, vagy a karbantartási műveletekkel alkalmilag megbízott személyek végzik.
Semmilyen, a web szolgáltatásból származó adat nem kerül közzétételre vagy terjesztésre.
A tájékoztató anyag küldésére vonatkozó kérést benyújtó felhasználók által közölt személyes adatok kizárólag a kért szolgáltatás elvégzése céljából kerülnek felhasználásra és csak abban az esetben kerülnek harmadik személyek tudomására, ha erre az adott célból szükség van (pl. postázás).

A felhasználó által szándékosan közölt adatok
Az ezen a honlapon megjelölt címekre önként, egyértelműen és szándékosan elküldött elektromos postacím megadása a feladó címének, a kérdésekre küldött válaszadáshoz, illetve a levélben foglalt egyéb személyes adatok megszerzését vonja maga után.
Egy speciális összefoglaló tájékoztató található a weboldal információ igénylésre kifejlesztett oldalán.

A kezelés módja
A személyes adatok kezelése automatizált eszközökkel és csak az adatgyűjtés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges időre történik.
Speciális biztonsági intézkedések biztosítják az adatvesztés, jogtalan vagy helytelen felhasználás és nem engedélyezett hozzáférés megelőzését.

Az érdekelt jogai
A Személyes adatok védelméről szóló kódex 13. cikke értelmében
Azoknak a személyeknek, akikre a személyes adatok vonatkoznak, joguk van bármikor megerősítést kérni az adatok meglétével vagy hiányával kapcsolatban, megismerni azok tartalmát és származását, ellenőrizni az adatok helyességét vagy kérni azok kiegészítését, frissítését vagy helyesbítését, törlését, névtelenné változtatását vagy jogsértés esetén kérni az adatok blokkolását, illetve törvényes okokból bármikor ellenezhetik az adatok kezelését. A kéréseket a kezelés jogosultjához kell eljuttatni.